Að byrja í leikskóla

Þegar barn hefur fengið leikskólapláss á Heilsuleikskólanum Holtakoti, þarf að staðfesta plássið við leikskólastjóra. Síðan eru foreldrar boðaðir á fund með deildarstjóra viðkomandi deildar og fá kynningu á helstu starfssemi leikskólans og á húsakynnum leikskólans. Einnig fær deildarstjóri upplýsingar um hagi barnsins og foreldrar fá að vita hvernig aðlögun gengur fyrir sig. Síðan er farið til leikskólastjóra til að undirrita dvalarsamning barnsins.

Aðlögun.

Mikilvægt er að standa vel að aðlögun barns í leikskóla frá upphafi. Hvernig til tekst í byrjun getur haft áhrif á alla leikskólagöngu barnsins. Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi, kynnast börnum og fullorðnum sem fyrir eru, læra að vera í hóp, virða reglur o.fl. Leikskólakennari og foreldri ræða saman um tilhögun aðlögunarinnar. Á Holtakoti notum við svokallaða þátttökuaðlögun þar sem a.m.k. annað foreldri dvelur með barninu í þrjá daga á leikskólanum. Meðan á aðlögun stendur gefst foreldrum tækifæri til að kynnast starfsmönnum deildarinnar og því starfi sem fram fer í leikskólanum, einnig gefst foreldrum tækifæri til að kynnast innbyrgðis. Með því er lagður góður grunnur að ánægjulegri leikskóladvöl. Mikilvægt er að jákvæð samskipti skapist á milli foreldra og starfsmanna því það stuðlar að jákvæðum viðhorfum barnsins til leikskólans.

Hér er hægt að lesa móttökuáætlun Holtakots

© 2016 - 2020 Karellen