Karellen

Foreldrar eiga að geta treyst því að öryggi barnanna sé tryggt af fremsta megni meðan á dvöl þeirra í skólanum stendur. Börnin eru undir eftirliti þannig að þau skaði hvorki sig né aðra.

Á öllum hurðum leikskólans eru klemmuvarnir


Farið er yfir öll leiktæki á útisvæði reglulega og þau sem eru skemmd eru fjarlægð og ráðstafanir gerðar til að lagfæra það sem er bilað.


Á hverjum morgni skiptast starfsmenn á að fara yfir útisvæði, fyrir útiveru er genginn hringur í garðinum til að ganga úr skugga um að allt sé í lagi og eins og það á að vera. Starfsmenn deildanna skiptast á að bera ábyrgð á þessu verkefni og skrá á þar til gerð eyðublöð.

Rýmingaráætlanir fyrir hverja deild hanga uppi á veggjum deilda, þessar áætlanir eru yfirfarnar á hverju ári ásamt brunaáætlun á starfsmannafundi.

Á hverju hausti kemur Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins í heimsókn með fræðslu fyrir elstu börnin og fara þá í leiðinni yfir eldvarnir á leikskólanum. Elstu börnin hafa það verkefni í hverjum mánuði að hafa eftirlit með neyðarljósum, athuga hvort flóttaleiðir séu greiðar og hvort slökkvitæki séu á sínum stað.

Starfsmenn skrá komu barna og brottför bæði á mætingarlista og í Karellen app. Ef yfirgefa þarf húsið vegna bruna eða
náttúruhamfara taka starfsmenn mætingarlistana með sér, hóparnir hittast á fyrirfram ákveðnum stað á leikskólalóðinni og þar er gerð talning. Foreldrar eru einnig beðnir um að láta starfsfólk vita ef einhver annar aðili en foreldrar sækja barnið.


Ef barn verður fyrir óhappi eða slysi, sér starfsfólk um að hlúa að því og gera það sem gera þarf. Ef um alvarlegra slys er að ræða er hringt í foreldra og þau fara með barnið á heilsugæslu/ slysavarstofu, sé um alvarlegt slys að ræða, er hringt á sjúkrabíl.


Öll óhöpp/slys eru skráð á þar til gerð eyðublöð sem foreldrar geta fengið afrit af. Í lok skólaárs er farið yfir öll slys og athugað hvort meira sé um slys á einhverjum ákveðnum tímum eða stöðum og gerðar úrbætur í samræmi við niðurstöðuna.


Öll börnin eru slysatryggð á leikskólatíma.

Starfsfólk leikskólans sækir skyndihálparnámskeið annað hvert ár á starfsdegi/starfsmannafundi.

Börnin eru ætíð í endurskinsvestum þegar þau fara út af skólalóðinni hvort sem er í gönguferðir eða vettvangsferðir. Starfsfólk fer með bakpoka sem í eru plástrar, oþh. Einnig er starsfólk alltaf með GSM síma með sér.

Við bendum foreldrum á að samkvæmt Umboðsmanni barna er börnum yngri en 12 ára ekki heimilt að sækja börn í leikskólann.

© 2016 - 2024 Karellen